Åkersnäs
Vi levererar!

Vi utför alla typer av markarbeten!

 


Entreprenadverksamheten startades 1980 av Lars Ingvarsson och Ingvar Andersson. 

Efterfrågan var stor på anläggningskompetens med flexibla lösningar. 

Verksamheten utvecklades och expanderade därför snabbt till ett välmående familjeföretag. Investeringar av modern utrustning gjordes i takt med ökade intäkter. 

Idag finns flertalet anställda, en modern maskinpark med olika typer av utrustning, en bergtäkt med materialberedning samt ett nätverk med underleverantörer. 

Uppdragen sträcker sig från grävning och schaktningsarbeten till kompletta åtaganden, såsom vägbyggen, avloppsanläggningar, dikningsarbeten etc. 

Vår filosofi bygger på att med mycket kostnadseffektiva lösningar utföra kvalitetsarbeten till nöjda kunder.

Spolplatta, asfaltsjustering, markvibrator, bygglaser, kompakt grävmaskinAsfaltsjustering infart, maskinhall, spolplatta